REKLAMACJE I ZWROTY

Wady miodów są rzadkie, ale czasami się zdarzają. Jeśli masz wątpliwość, czy zawartość zakupionego przez Ciebie słoika nadaje się do spożycia, skontaktuj się z nami. Reklamować możesz również uszkodzenie przesyłki, przebieg procesu dostawy. Nasz sklep gwarantuje szybkie załatwienie każdej sprawy.

Chcesz zwrócić zakupione online miody lub inny produkt? Nie ma problemu!
Masz pełne prawo zwrócić lub wymienić produkt w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Nie musisz podawać powodu, ale będziemy wdzięczni, jeśli to zrobisz.

Kiedy mogę zwrócić, wymienić lub reklamować towar?

ZWROT I WYMIANA

Masz prawo zwrócić lub wymienić produkt w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. Nie musisz podawać powodu, ale będzie nam miło, jeśli to zrobisz.

  • Gdy się rozmyślasz i odstępujesz od umowy
  • Gdy przez pomyłkę zamawiasz niewłaściwy produkt
  • Gdy masz inny powód

REKLAMACJA

  • Gdy towar ma wady ujawnione podczas odbioru lub użytkowania
  • Gdy masz zastrzeżenia co do przebiegu procesu dostawy
  • Gdy masz problemy z usługami dodatkowymi

Jak przebiega proces reklamacji?

ZGŁOSZENIE
Zgłoś nam reklamację telefoniczne dzwoniąc na 505 101 606 lub napisz na sklep@miodyzula.pl i przygotuj numer zamówienia.

EKSPERTYZA
Na podstawie przekazanych nam informacji niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 14 dni) podejmiemy decyzję, o której poinformujemy Cię.

ROZWIĄZANIE
W zależności od niej wymienimy produkt, wyślemy nowy, zaproponujemy jego odbiór, zwrócimy zapłatę lub zaproponujemy rekompensatę. Wadliwy produkt należy odesłać na nasz adres.

Jak zwrócić produkt?

ZGŁOSZENIE
Zgłoś nam chęć zwrotu telefoniczne dzwoniąc na 505 101 606 lub napisz na sklep@ miodyzula.pl i przygotuj numer zamówienia.

ZWROT PRODUKTU
Masz dwie możliwości: dostarczyć nam produkt we własnym zakresie na adres podany w formularzu zwrotu lub skorzystać z usług kuriera (usługa płatna po stronie zwracającego).

ZWROT PIENIĘDZY
Zwrot środków otrzymasz niezwłocznie
(nie później niż 14 dni od odebrania przez nas towaru).

Co zrobić, gdy przesyłka jest już uszkodzona w momencie odbioru?
Przy odbiorze prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W razie braków lub uszkodzeń produktów należy spisać protokół szkody – odpowiedni formularz posiada Kurier.
Kurier ma obowiązek pozostania w miejscu doręczenia przesyłki do momentu zweryfikowania jej zawartości przez odbiorcę. Protokół szkody może zostać spisany w ciągu dwóch dni od momentu doręczenia – Kurier ma obowiązek pojawić się w miejscu doręczenia na prośbę odbiorcy.
Jeśli przesyłka jest uszkodzona, nie przyjmuj jej i poinformuj nas o tym.

Czy ponoszę jakieś koszty zgłaszając reklamację?
Nie. Bez względu na wynik reklamacji, nie ponosisz żadnych kosztów związanych z transportem czy wymianą towaru.

Platforma ODR

Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet.
Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Platformę ODR odnajdziesz pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage